Diplomiwwerreechung vum Lëtzebuergeschcours

Den Tricentenaire asbl bitt zanter 2015 senge Mataarbechter en interne Sproochecours am Lëtzebuergeschen un. Dee gëtt vun enger agrééierter Mataarbechterin gehalen a flexibel organiséiert, esou datt déi Persounen déi Schichte schaffen, och d’Méiglechkeet hunn dorun deelzehuelen. Viru kuerzem kruten déi éischt Mataarbechter hiren Diplom vum Niveau A1 iwwerreecht. Feliciatiounen dem Isabelle Quintens, Gilles Sosoe, David Digniel a Manuel Moreau.

Share on facebook